Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  01 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ИЕФЕМ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 01.07.2022 г.  до 11.07.2022 г. вкл. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект

  Вижте още
  17 юни

  Оперетна фантазия „Живот човешки“

  Чуйте откъси >>> от залата (1) от залата (2) Благодарим на Bella Voce за невероятното преживяване 🙂

  Вижте още
  16 юни

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 до 24.06.2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

  Вижте още
  07 юни

  Конкурс за изследователи – ИЕФЕМ

  ИЕФЕМ при БАН обявява конкурс за изпълнение на изследователска работа на тема „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство (Изготвяне на дигитална етнографска карта на България)“: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Objava-konkurs.pdf

  Вижте още
  30 май

  Дискусионен клуб Terra Култура и ЦВП „Наследство БГ“ представят

  Автентичност в риск – бутафория или наследство? Опазването на културното и историческото наследство на България като част от световното и европейско богатство застава в центъра на дискусията за автентичността в риск. Доколко архитектите и инженерите имат правото и професионалната възможност да оставят на поколенията наследство, а не бутафория? Какви са подходите, критериите и иновациите за

  Вижте още
  25 май

  Обява за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – СУ

  Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 26.05.2022 г. до 31.05.2022 г. Обява за попълване на състава на

  Вижте още
  23 май

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 20 май до 30 май 2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

  Вижте още
  23 май

  Истината за буквите: Гласът на учените, архивите и младите ( програма „Христо Ботев“, от 10 до 11 часа)

  Дискусионен клуб Terra Култура и ЦВП „Наследство БГ“ представят: Истината за буквите Гласът на учените, архивите и младите В навечерието на 24 май сме на граничната бразда между наука и политика. Успяват ли учените да ни преведат през митовете и истината за буквите и светите братя Кирил и Методий? Къде и как се почита делото

  Вижте още
  23 май

  Образователни материали на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ)

  В Международния ден на музеите –  18 май 2022 г., в зала 11 на Националния етнографски музей (НЕМ) официално бе връчен пакет с образователни материали, предназначен за Образователния център на музея. Материалите са изработени по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство” на ИЕФЕМ – БАН, осъществен под ръководството на член

  Вижте още
  14 май

  Национална среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“

  Какво е бъдещето на музеите в България? Дигитализацията вече се прилага в библиотечното дело, като го прави не само по-достъпно, но и по-устойчиво през годините. Време е да приложим подобна стратегия и за другите носители на културно и историческо наследство у нас – музеите. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ организира експертна дискусия, в която ще

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us