Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  05 апр.

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ-София

  Срок за подаване на документите: от 04 април до 13 април 2022 г. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и

  Вижте още
  30 мар.

  Излезе от печат нова книга на проф. Емануел Мутафов, финансирана от ЦВП „Наследство БГ“

  Монографията на Емануел Мутафов със заглавие „Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност“ бе отпечатана от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ със средства за предпечатна подготовка от Union Académique Internationale и за печат по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Изданието

  Вижте още
  25 мар.

  Годишна научна конференция ‘2022

  Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на четири университета, шест института на Българската академия на науките, Националната библиотека, Регионален исторически музей в София, редица неправителствени организации и бизнес инициативи. Вижте повече за партньорите в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. В

  Вижте още
  16 мар.

  Открита среща „Намигване към историята“

  Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, Община Елин Пелин и вестник „Стършел“ Ви канят на открита среща под надслов „Намигване към историята“. Очакваме Ви на 1 април 2022 година (петък) от 13 часа в конферентната зала на общинската библиотека в гр. Елин Пелин (бул. „София“ № 13, етаж 1, Културно-административен център).

  Вижте още
  15 мар.

  ЗАНАЯТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕДАВАТ, ГОСТУВАТ С ИЗЛОЖБА В МОН

  Информация от сайта на Министерството на образованието и науката: „Подковаването на коне, килимарството, ръчната бродерия, плетенето на чорапи, бръснарството. Това са само част от старите занаяти, които продължават да са живи в България в технологичния XXI век. Техните истории разказва пътуващата фотоизложба „Занаятите не се предават! Шапки долу“, която беше открита днес в Министерството на

  Вижте още
  13 мар.

  Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

  Във връзка със споразумение за съвместна дейност между община Шумен и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), изследователи от ЦВП, ръководени от проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проведоха през 2021 г. изследване на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“. Част от получените рзултати бяха

  Вижте още
  30 ян.

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2021 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

  Вижте още
  30 ян.

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2021 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

  Вижте още
  20 ян.

  Покана за уебинар на тема „МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк (БАН) И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ“

  Екипът на проекта „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ“ (дейност Б) Ви кани на лекцията на гл.ас. д-р Румяна Маргаритова, Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките на тема МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк – БАН  И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ,

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us