Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“

Наследство БГ

  19 юни

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект – R1 и R2

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект:  „Oбразователна 3Д видео-игра „Наследството на Вълчан войвода“, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 22.06.2020 до 26.06. 2020 г.

  Вижте още
  19 юни

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект – R1

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект „Визуализация   на   историческото   наследство   на   Северозападна   България,   ХIV-ХIХ   в.   (фаза „Видин“), проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 22.06.2020

  Вижте още
  19 юни

  Започнаха строително-ремонтните дейности в основната сграда на ЦВП „Наследство БГ“

  На 18 юни 2020 г., в сградата на ул. „Ген. Йосиф В.  Гурко“ № 7а (гр. София), се проведе т. нар. „първа копка“ за строително-ремонтните дейности по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Сградата е паметник на културата от местно значение, а за ремонтирането й е получено одобрение от

  Вижте още
  12 юни

  Начало на строително-ремонтни работи за изграждане на представителна сграда на ЦВП „Наследство БГ“

  На 18 юни 2020 г. от 11.00 часа ще бъде поставено тържествено начало на строително-ремонтните дейности за изграждане на представителна сграда на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Сградата се намира в гр. София на адрес ул. „Ген. Гурко“ 7А, а ремонтът е в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови

  Вижте още
  12 юни

  На 12 юни 2020 г. беше връчен договор за колокация на сървърно оборудване

  На 12 юни 2020 г. беше връчен договор на фирма „ЕВОЛИНК” АД (www.evolink.com) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и

  Вижте още
  11 юни

  На 11 юни 2020 г. бяха връчени четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архиометрия

  В сградата на Центъра архиометрия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35) на 11.06.2020 г. бяха връчени договорите на избраните изпълнители по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по архиометрия с лаборатория по консервация и реставрация в изпълнение

  Вижте още
  10 юни

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на състава на

  Вижте още
  10 юни

  Търси се изследовател R3

  [Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на

  Вижте още
  10 юни

  Търси се специалист/експерт

  [Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us