Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  23 ное.

  Откриване на нови Центрове – УАСГ

  Екипът на партньор УАСГ кани всички желаещи и заинтересовани да присъстват на откриването на Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН), Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН), магистърска програма към центровете. Адрес: Университет за архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“№1, София 1000. Кога и

  Вижте още
  20 ное.

  Заключително събитие на тема „Създаване на иновативна среда за достъп до книжовно-документалното наследство, свързано с Христо Ботев в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

  На 28.11.2023. от 15 ч. на етаж 1 в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе заключително събитие на тема „Създаване на иновативна среда за достъп до книжовно-документалното наследство, свързано с Христо Ботев в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, на което ще се демонстрират резултатите от работата на

  Вижте още
  10 ное.

  Поредица от събития във връзка с инициативата (НЕ)ПОЗНАТИЯТ ЧЕХ. ЧЕШКИЯТ ПРИНОС ЗА ВЪЗРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ (2023)

  На 8-ми и 9-ти ноември в София се проведоха поредица от събития в рамките на инициативата (НЕ)ПОЗНАТИЯТ ЧЕХ. ЧЕШКИЯТ ПРИНОС ЗА ВЪЗРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ. Вижте снимки и видеозаписи на страницата ни във фейсбук https://www.facebook.com/nasledstvo.bg/.

  Вижте още
  08 ное.

  В НБКМ беше открита Реставрационна лаборатория

  На 7 ноември 2023 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше открита Реставрационна лаборатория. Лабораторията е оборудвана по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския

  Вижте още
  01 ное.

  Откриване на лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“

  В сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ на 31.10.2023 г. беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Лабораторията е изградена и пусната в експлоатация по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни

  Вижте още
  01 ное.

  Представяне на книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“

  На 31.10.2023 г. в сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (преподавателска читалня) беше представено изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със заглавие „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ и с автор проф. Желю Владимиров. Книгата съдържа резултати от изследвания, проведени по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство

  Вижте още
  23 окт.

  Откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“ – 31.10.2023, 16.00 ч.

  На 31.10.2023 г. от 16.00 ч. ще бъде открит Дигитален център (Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“) към Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Дигиталният център е оборудван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания

  Вижте още
  23 окт.

  Представяне на нова книга „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ – 31.10.2023, 16.30 ч.

  На 31.10.2023 г. от 16.30 ч. в Преподавателската читалня на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1) ще бъде представена книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. д.ик.н. Желю Владимиров. Книгата съдържа резултати от разработка по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us