Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  11 авг.

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ-София

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 08 август до 18 август 2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

  Вижте още
  25 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта / R4 – СУ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 21.07.2022 г. до 27.07.2022 г  Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  25 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта / R1 и R2 – СУ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 21.07.2022 г. до 27.07.2022 г. Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  25 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – СУ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 21.07.2022 г. до 27.07.2022 г.  Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  03 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – СУ

  Конкурс за попълване състава на екипа  за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  Срок за подаване на документите: от 06.07.2022 г. до 12.07.2022 г.  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на

  Вижте още
  01 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ИЕФЕМ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 01.07.2022 г.  до 11.07.2022 г. вкл. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект

  Вижте още
  17 юни

  Оперетна фантазия „Живот човешки“

  Чуйте откъси >>> от залата (1) от залата (2) Благодарим на Bella Voce за невероятното преживяване 🙂

  Вижте още
  16 юни

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 до 24.06.2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

  Вижте още
  07 юни

  Конкурс за изследователи – ИЕФЕМ

  ИЕФЕМ при БАН обявява конкурс за изпълнение на изследователска работа на тема „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство (Изготвяне на дигитална етнографска карта на България)“: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Objava-konkurs.pdf

  Вижте още
  30 май

  Дискусионен клуб Terra Култура и ЦВП „Наследство БГ“ представят

  Автентичност в риск – бутафория или наследство? Опазването на културното и историческото наследство на България като част от световното и европейско богатство застава в центъра на дискусията за автентичността в риск. Доколко архитектите и инженерите имат правото и професионалната възможност да оставят на поколенията наследство, а не бутафория? Какви са подходите, критериите и иновациите за

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us