Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  11 юли

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследовател R2 /ИБЦТ

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

  Вижте още
  21 юни

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – R2 / КМНЦ

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изследовател

  Вижте още
  10 юни

  Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“ – ИБЦТ

  „Християнството – религия, политика и общество през Късната античност“ Имаме удоволствието да ви поканим на поредната среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, която ще се проведе на 12 юни 2023 г. Гл.-ас. д-р Самуил Камбуров и докторант Тодор Тодоров ще дискутират на тема „Чуждите военни контингенти и войски на Балканите в периода IX–XI век“. Събитието

  Вижте още
  31 май

  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – ТУ-София

  Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 29 май до 05 юни 2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

  Вижте още
  22 май

  ЦВП „Наследство БГ“ представи в Ловеч издание, разкриващо старинни ръкописи

  Книгата „Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей – Ловеч“ с автори проф. дфн Боряна Христова, проф. дфн Искра Христова-Шомова и проф. Елисавета Мусакова бе представена на 22 май 2023 г.  пред  обществеността  в Ловчанското читалище „Наука – 1870 г.“. Изданието е на български и английски език и е резултат от изследване по проект

  Вижте още
  18 май

  „Християнството – религия, политика и общество през Късната античност“ (ИБЦТ)

  Имаме удоволствието да ви поканим на поредната среща на Дискусионен клуб „Непознатите Балкани“, която ще се проведе на 22 май 2023 г. Доц. д-р Иво Топалилов и доц. д-р Златомира Герджикова ще дискутират на тема „Християнството – религия, политика и общество през Късната античност“. Събитието ще се проведе на 22 май 2023 г. от 16.00

  Вижте още
  21 апр.

  Представяне на годишен календар април 2023 – март 2024

  За трета поредна година Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ представя годишен календар, този път за периода април 2023 – март 2024. Темата на календара е „Европейската етническа картография за Македония (средата на XIX – 1878 г.). Представянето ще се състои от 14.30 часа на 27 април 2023 г. в сградата на Регионалния исторически музей –

  Вижте още
  19 апр.

  Международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“

  Кирило-Методиевският научен център при БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина организират международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света“. Тази съвместна инициатива е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост и има за цел да популяризира Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности на

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us