Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
07 дек.

Заключително събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001 и връчване на наградата на ЦВП „Наследство БГ“

На 13.12.2023 г. от 11 часа в Конферентната зала (Огледална зала) на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои заключителното събитие по проект BG05M2OP001-1.001-0001. По време на събитието на кратко ще бъдат представени основни резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде връчена и новоучредената награда на ЦВП „Наследство БГ“ за принос в

Вижте още
07 дек.

Етнографска карта на България – разработена от екип на ИЕФЕМ/БАН

Вижте Етнографската карта на България, разработена от екип на ИЕФЕМ при БАН с ръководител доц. Петко Христов) >>>

Вижте още
28 ное.

Представяне на Дигитална етнографска карта на България – ИЕФЕМ при БАН

  Пътят на етнографското картографиране На 30.11.2023 г. от 17.00 ч. в залите на Националния етнографски музей ще бъдат демонстрирани възможностите на нов тип интерактивна дигитална карта на България. Тя представя комплексно и по региони движимото и нематериалното културно наследство на страната. Посетителите могат да видят рисунки, фотографии и описания на народни носии, архитектурни образци,

Вижте още
23 ное.

Откриване на нови Центрове – УАСГ

Екипът на партньор УАСГ кани всички желаещи и заинтересовани да присъстват на откриването на Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН), Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН), магистърска програма към центровете. Адрес: Университет за архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“№1, София 1000. Кога и

Вижте още
20 ное.

Заключително събитие на тема „Създаване на иновативна среда за достъп до книжовно-документалното наследство, свързано с Христо Ботев в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

На 28.11.2023. от 15 ч. на етаж 1 в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе заключително събитие на тема „Създаване на иновативна среда за достъп до книжовно-документалното наследство, свързано с Христо Ботев в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, на което ще се демонстрират резултатите от работата на

Вижте още
10 ное.

Поредица от събития във връзка с инициативата (НЕ)ПОЗНАТИЯТ ЧЕХ. ЧЕШКИЯТ ПРИНОС ЗА ВЪЗРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ (2023)

На 8-ми и 9-ти ноември в София се проведоха поредица от събития в рамките на инициативата (НЕ)ПОЗНАТИЯТ ЧЕХ. ЧЕШКИЯТ ПРИНОС ЗА ВЪЗРОДЕНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ. Вижте снимки и видеозаписи на страницата ни във фейсбук https://www.facebook.com/nasledstvo.bg/.

Вижте още
08 ное.

В НБКМ беше открита Реставрационна лаборатория

На 7 ноември 2023 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше открита Реставрационна лаборатория. Лабораторията е оборудвана по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us