Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
14 май

ИЕФЕМ представи сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

На 12 май 2022 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“, публикуван в края на 2021 г. в Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ със съставители Ана Лулева, Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева.

Вижте още
09 май

БНР / програма „Христо Ботев“ и ЦВП „Наследство БГ“ започват цикъл от съвместни предавания

Днес започва поредица от дискусии в ефира на програма „Христо Ботев“, които можете да проследите на Фейсбук страница на Наследство БГ Фейсбук страница на програма “Христо Ботев“ Със свои тези и открития участват прочути български учени, както и докторанти от водещи организации в културния и творчески сектор. Съвместната инициатива ще представи факти и сензации от

Вижте още
28 апр.

Представяне на сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките // Секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ Има удоволствието да Ви покани на представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“ със съставители Ана Лулева,  Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева (София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021).

Вижте още
15 апр.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – НСА „В. Левски“

КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0001 и по-конкретно на научен център по “Социални иновации, рекреативен­ хюмън дизайн и нишов туризъм“ (НСА „В. Левски“) Критерии за подбор  No Критерии за длъжността Научна степен Научна длъжност Научни публикации в Рекреативна индустрия и Нишов туризъм ПН 1. Експертиза във Водни спортове Доктор   Доцент 2-ма изследователи

Вижте още
05 апр.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ-София

Срок за подаване на документите: от 04 април до 13 април 2022 г. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и

Вижте още
30 мар.

Излезе от печат нова книга на проф. Емануел Мутафов, финансирана от ЦВП „Наследство БГ“

Монографията на Емануел Мутафов със заглавие „Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност“ бе отпечатана от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ със средства за предпечатна подготовка от Union Académique Internationale и за печат по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Изданието

Вижте още
25 мар.

Годишна научна конференция ‘2022

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на четири университета, шест института на Българската академия на науките, Националната библиотека, Регионален исторически музей в София, редица неправителствени организации и бизнес инициативи. Вижте повече за партньорите в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. В

Вижте още
16 мар.

Открита среща „Намигване към историята“

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, Община Елин Пелин и вестник „Стършел“ Ви канят на открита среща под надслов „Намигване към историята“. Очакваме Ви на 1 април 2022 година (петък) от 13 часа в конферентната зала на общинската библиотека в гр. Елин Пелин (бул. „София“ № 13, етаж 1, Културно-административен център).

Вижте още
15 мар.

ЗАНАЯТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕДАВАТ, ГОСТУВАТ С ИЗЛОЖБА В МОН

Информация от сайта на Министерството на образованието и науката: „Подковаването на коне, килимарството, ръчната бродерия, плетенето на чорапи, бръснарството. Това са само част от старите занаяти, които продължават да са живи в България в технологичния XXI век. Техните истории разказва пътуващата фотоизложба „Занаятите не се предават! Шапки долу“, която беше открита днес в Министерството на

Вижте още
13 мар.

Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

Във връзка със споразумение за съвместна дейност между община Шумен и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), изследователи от ЦВП, ръководени от проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проведоха през 2021 г. изследване на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“. Част от получените рзултати бяха

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us