Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
01 ное.

Откриване на лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“

В сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ на 31.10.2023 г. беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Лабораторията е изградена и пусната в експлоатация по проект  BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни

Вижте още
01 ное.

Представяне на книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“

На 31.10.2023 г. в сградата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (преподавателска читалня) беше представено изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със заглавие „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ и с автор проф. Желю Владимиров. Книгата съдържа резултати от изследвания, проведени по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство

Вижте още
23 окт.

Откриване на Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“ – 31.10.2023, 16.00 ч.

На 31.10.2023 г. от 16.00 ч. ще бъде открит Дигитален център (Лаборатория „Дигитализация на документално наследство“) към Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Дигиталният център е оборудван по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания

Вижте още
23 окт.

Представяне на нова книга „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ – 31.10.2023, 16.30 ч.

На 31.10.2023 г. от 16.30 ч. в Преподавателската читалня на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ (бул. „Цар Освободител“ № 15, етаж 1) ще бъде представена книгата „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. д.ик.н. Желю Владимиров. Книгата съдържа резултати от разработка по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения

Вижте още
19 окт.

„Кръгла маса“ на тема „Книжовно-документалното наследство на Христо Ботев в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий“

Уважаеми партньори и колеги, екипът на Националната библиотека има удоволствието да ви покани да присъствате на „Кръгла маса“ на тема „Книжовно-документалното наследство на Христо Ботев в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий“. Събитието ще се състои на 25.10.2023 г. и е с начало 11.00 часа. Вижте поканата за събитието по-долу.

Вижте още
18 окт.

На 16.10.2023 г. внезапно ни напусна Стефан Пейков

На 16.10.2023 г. внезапно ни напусна Стефан Пейков. Трудно е да се характеризира дейността му. Завършил биология, но работил предимно в областта на историята и организацията на историческите, етнографски и краеведчески изследвания, член на екипа на проф. Александър Фол, работил години наред в Странджа. Взема дейно участие в подготовката на инициативи, прокарвани от Людмила Живкова

Вижте още
02 окт.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – R4 / КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 02.10.2023 до 09.10.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
30 сеп.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследователи 6 души / СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 05.10.2023 г.  до 12.10. 2023 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
30 сеп.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – специалисти 5 души / СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 05.10.2023  до 12.10.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us