Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
11 мар.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.03.2023 г. до 21.03.2023 г.  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
24 фев.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – КМНЦ / БАН

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 23.02.2023 до 1.03.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
28 ян.

Нов сайт за достъп до архивите на Института за изследване на изкуствата (БАН)

На 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ № 1) беше демонстран новият сайт за достъп до архивите на ИИИзк и беше представен филм с откъси от първите цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на Института. Сайтът е резултат от проект на тема „Културното наследство в архивите

Вижте още
24 ян.

Обяви за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – НБКМ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 30.01. 2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Вижте още
23 ян.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – изследователи R4, СУ

Конкурс за попълване състава на екипа  за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  Срок за подаване на документите:от 24.01.2023 до 01.02.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
23 ян.

Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 24.01.2023 г. до 15,00 часа на 01.02.2023 г. Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна

Вижте още
19 ян.

Представяне на нов сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк

Екипът на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ Ви кани на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, в което ще демонстрира резултати от работата си. Събитието ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия

Вижте още
08 дек.

Покана за Годишна научна конференция ‘ 2023

В периода 18-20 април 2023 г. ще се проведе Третата годишна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Официалните езици на конференцията са български и английски език. Програмата на конференцията ще бъде публикувана в края на м. март 2023 г. на адрес www.nasledstvo.bg. По време на конференцията за всеки доклад ще бъдат предвидени 15

Вижте още
06 дек.

От регионалната среща „От наука към иновации“ (29.11.2022 г.)

Източник: БНТ, 02.12.2022 г. „В Старозагорски минерални бани се проведе регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, която да ги свърже с бизнеса от Югоизточния район за планиране. Организатор на инициативата е Изпълнителната агенция „Програма за образование“, която е управляващ  орган на Оперативна програма „Наука и

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us