Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
13 мар.

Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

Във връзка със споразумение за съвместна дейност между община Шумен и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), изследователи от ЦВП, ръководени от проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проведоха през 2021 г. изследване на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“. Част от получените рзултати бяха

Вижте още
30 ян.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2021 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
30 ян.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Дейност Б – „Непознатите Балкани‘‘

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 26.01.2022 г. до 28.01.2021 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
20 ян.

Покана за уебинар на тема „МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк (БАН) И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ“

Екипът на проекта „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ“ (дейност Б) Ви кани на лекцията на гл.ас. д-р Румяна Маргаритова, Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките на тема МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк – БАН  И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ,

Вижте още
13 ян.

Откриване на изложба с фотографии от националния фотоконкурс „Занаятите не се предават! Шапки долу!“

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ проведе национален фотоконкурс „Занаятите не се предават! Шапки долу!“ в партньорство с Национално сдружение Фотографска академия, Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и Фондация Photoworld. На 24 януари 2022 от 12.00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски ще се проведе откриване на изложба с резултати от

Вижте още
10 ян.

Семинар за новостите в политиките за опазване на нематериалното културно наследство

На 10 януари 2022 г. се проведе семинар на тема: „16-та сесия на Междуправителствения комитет по нематериално културно наследство – 13-18.12.2021“, който събра двата екипа на проектите „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ и „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ

Вижте още
06 ян.

Специален брой на списание Journal of the Bulgarian Geographical Society

Последният брой № 45 / 2021 / на списание „Известия на БГД“ (Journal of the Bulgarian Geographical Society) е специален, посветен на природното наследство, екосистемните услуги и туризма на България. Броят съдържа 10 статии с отворен достъп, от които 1 редакционна и 9 оригинални изследвания. Авторските колективи на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География –

Вижте още
29 ное.

Дискусионна среща с лекция събра два научни екипа на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“

На 29.11.2021 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките (София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6, ет. 7) се проведе дискусионна среща с лекция на тема: “Съвременни методи за оценка на елементи на нематериалното културно наследство”, представена от чл.-кор. проф. д.изк.

Вижте още
22 ное.

Покана за уебинар на тема „ШЕЛЛАКОВИТЕ“ ПЛОЧИ В АРХИВ „МУЗИКА НА НОВОТО ВРЕМЕ“ И ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ – ИИИзк

„ШЕЛЛАКОВИТЕ“ ПЛОЧИ В АРХИВ „МУЗИКА НА НОВОТО ВРЕМЕ“ И ТЯХНОТО СЪХРАНЕНИЕ Екипът на проекта КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ Ви кани на лекцията на гл.ас. д-р Михаил Луканов, Институт за изследване на изкуствата (Българска академия на науките) на тема „ШЕЛЛАКОВИТЕ“ ПЛОЧИ В АРХИВ „МУЗИКА

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us