Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“

Наследство БГ

  23 апр.

  Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития

  Вижте още
  22 апр.

  Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития

  Вижте още
  21 апр.

  Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития

  Вижте още
  20 апр.

  Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития

  Вижте още
  19 апр.

  Конкрус „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития

  Вижте още
  18 апр.

  Конкрус „Наследство БГ“ / 2020

  По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Начало: 18 април 2020 г. Край: 18 май 2020 г. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към

  Вижте още
  06 апр.

  ТРИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНА

  Вижте >>> Дигитална разходка Изложбата е създадена от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. По покана на Българския културен институт във Варшава тя гостува от 06 март 2020 г. в неговата изложбена зала. Експозицията е разделена на две части. В първата част са включени 16 постерни изображения – репродукции на икони с образите

  Вижте още
  22 мар.

  Наследство БГ – Международен воден мост’ 2020 // HERITAGE BG – INTERNATIONAL WATER BRIDGE’ 2020

  22 март ->>> СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА Днес отбелязваме Световния ден на водата 🙂 [Вода – Елица Тодорова, Стоян Янков // 2007 г.] На 22 март целият свят празнува този ден. Инициатива има за цел да се привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му. Като международен празник е предложена

  Вижте още
  15 мар.

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 15.03.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г. Обява за попълване състава

  Вижте още
  20 февр.

  ЦВП „Наследство БГ“ в медиите :)

  Нови лаборатории ще дигитализират българското културно наследство „Архивът на ИЕФЕМ  е един от най-старите в държавата и е наследник на архива създаден в Народния музей, който е опазен и до днес въпреки, че през 40-те години по време на Втората световна война бомби попадат точно върху сградата, в която се е намирал музеят. Значителна част

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us