Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  11 ян.

  Търси се изследовател R1 (без научна степен)

  [Публикувано на 11.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г.  Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  01 ян.

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 11.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г. Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  25 ное.

  Обява за изследователи за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

  [Публикувано на 25.11.2018] ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА НУЖИТЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПРОЕКТ „Изграждане и развитие на Център за Върхови научни постижения „Наследство.БГ“ (BG05M2OP001-1.001-0001) по ОП ОНИР 2014-2020 г. за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“ Критерии за подбор Критерии

  Вижте още
  15 юни

  Търсят се специалисти с висше образование

  [Публикувано на 15.06.2018] ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 18 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г. Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна

  Вижте още
  14 юни

  Покана за присъствие на публичното представяне на проекта

  [Публикувано на 14.06.2018] Покана Имаме удоволствието да поканим желаещи да присъстват на публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Събитието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ №

  Вижте още
  08 юни

  Задание относно директно възлагане на обществена поръчка

  [Публикувано на 08.06.2018] Задание относно директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Подготовка и изготвяне на документи, свързани с изграждане на институционалния капацитет на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

  Вижте още
  29 май

  Учредително общо събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“.

  [Публикувано на 29.05.2018] УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ Водени от общ интерес за реализиране на дейностите по Административен договор № BG05M2OP001-1.001-0001-С01 от 28.02.2018 г. и в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 за ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 — 2020 г.“

  Вижте още
  28 май

  Търси се специалист с висше образование в област „Социални, стопански и правни науки“

  [Публикувано на 28.05.2018] ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: 29.05.2018 – 05.06.2018 . Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

  Вижте още
  13 апр.

  Търсят се специалисти с висше образование

  [Публикувано на 13.04.2018]  Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001

  Вижте още
  21 мар.

  Търсят се специалисти с висше образование

  [Публикувано на 21.03.2018]  Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Процедура BG05M2OP001-1.001

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us