Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ

  12 мар.

  Търси се експерт “мониторинг и контрол” (без научна степен)

  [Публикувано на 12.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 12.03.2019 г. до 18.03.2018 г. Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  26 ян.

  Търси се специалисти с висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

  [Публикувано на 26.01.2019] ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 15.02.2019 г. до 22.02.2019  г. Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование

  Вижте още
  15 ян.

  Търси се изследовател R1 (без научна степен) и изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 15.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 17.01.2019г.. до 24.01.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  14 ян.

  Търсят се един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 14.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  Срок за подаване на документите: от 21.1.2019 г. до 25.1. 2019 г. Обява за попълване състава на

  Вижте още
  11 ян.

  Търси се изследовател R1 (без научна степен)

  [Публикувано на 11.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г.  Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  01 ян.

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 11.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г. Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  25 ное.

  Обява за изследователи за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

  [Публикувано на 25.11.2018] ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА НУЖИТЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПРОЕКТ „Изграждане и развитие на Център за Върхови научни постижения „Наследство.БГ“ (BG05M2OP001-1.001-0001) по ОП ОНИР 2014-2020 г. за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“ Критерии за подбор Критерии

  Вижте още
  15 юни

  Търсят се специалисти с висше образование

  [Публикувано на 15.06.2018] ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 18 юни 2018 г. до 27 юни 2018 г. Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна

  Вижте още
  14 юни

  Покана за присъствие на публичното представяне на проекта

  [Публикувано на 14.06.2018] Покана Имаме удоволствието да поканим желаещи да присъстват на публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Събитието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ №

  Вижте още
  08 юни

  Задание относно директно възлагане на обществена поръчка

  [Публикувано на 08.06.2018] Задание относно директно възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: Подготовка и изготвяне на документи, свързани с изграждане на институционалния капацитет на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us