Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Актуални обяви

02 окт.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – R4 / КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 02.10.2023 до 09.10.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
30 сеп.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследователи 6 души / СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 05.10.2023 г.  до 12.10. 2023 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
30 сеп.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – специалисти 5 души / СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 05.10.2023  до 12.10.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на

Вижте още
26 авг.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – СУ / R3, R4

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от  30.08.2023 г. до 07.09.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
11 юли

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследовател R2 с научна степен / ИБЦТ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
11 юли

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – изследовател R2 /ИБЦТ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 12.07.2023 г. до 19.07.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
21 юни

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – R2 / КМНЦ

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект № BG05M2OP001-1.001-0001“Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, изследовател

Вижте още
31 май

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – ТУ-София

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 29 май до 05 юни 2023 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

Вижте още
28 мар.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект – СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 30.03.2023 г. до 06.04.2023 г.  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
11 мар.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ – СУ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.03.2023 г. до 21.03.2023 г.  Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us