Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Актуални обяви

19 юни

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект – R1

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на научен проект „Визуализация   на   историческото   наследство   на   Северозападна   България,   ХIV-ХIХ   в.   (фаза „Видин“), проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 22.06.2020

Вижте още
10 юни

Търси се изследовател R2 (с научна степен)

[Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на състава на

Вижте още
10 юни

Търси се изследовател R3

[Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на

Вижте още
10 юни

Търси се специалист/експерт

[Публикувано на 10.06.2020] Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.06.2020 до 19.06.2020 г. Обява за попълване на

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us