Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
30 мар.

Излезе от печат нова книга на проф. Емануел Мутафов, финансирана от ЦВП „Наследство БГ“

Монографията на Емануел Мутафов със заглавие „Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност“ бе отпечатана от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ със средства за предпечатна подготовка от Union Académique Internationale и за печат по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“. Изданието

Вижте още
25 мар.

Годишна научна конференция ‘2022

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), обединява възможностите на четири университета, шест института на Българската академия на науките, Националната библиотека, Регионален исторически музей в София, редица неправителствени организации и бизнес инициативи. Вижте повече за партньорите в Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. В

Вижте още
16 мар.

Открита среща „Намигване към историята“

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“, Община Елин Пелин и вестник „Стършел“ Ви канят на открита среща под надслов „Намигване към историята“. Очакваме Ви на 1 април 2022 година (петък) от 13 часа в конферентната зала на общинската библиотека в гр. Елин Пелин (бул. „София“ № 13, етаж 1, Културно-административен център).

Вижте още
15 мар.

ЗАНАЯТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕДАВАТ, ГОСТУВАТ С ИЗЛОЖБА В МОН

Информация от сайта на Министерството на образованието и науката: „Подковаването на коне, килимарството, ръчната бродерия, плетенето на чорапи, бръснарството. Това са само част от старите занаяти, които продължават да са живи в България в технологичния XXI век. Техните истории разказва пътуващата фотоизложба „Занаятите не се предават! Шапки долу“, която беше открита днес в Министерството на

Вижте още
13 мар.

Значението на културно-историческото наследство в гр. Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот

Във връзка със споразумение за съвместна дейност между община Шумен и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (ЦВП), изследователи от ЦВП, ръководени от проф. д.ик.н. Желю Владимиров, проведоха през 2021 г. изследване на тема „Значението на културно-историческото наследство в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот“. Част от получените рзултати бяха

Вижте още
20 ян.

Покана за уебинар на тема „МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк (БАН) И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ“

Екипът на проекта „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ“ (дейност Б) Ви кани на лекцията на гл.ас. д-р Румяна Маргаритова, Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките на тема МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк – БАН  И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ,

Вижте още
13 ян.

Откриване на изложба с фотографии от националния фотоконкурс „Занаятите не се предават! Шапки долу!“

Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ проведе национален фотоконкурс „Занаятите не се предават! Шапки долу!“ в партньорство с Национално сдружение Фотографска академия, Регионален етнографски музей на открито „Етър“ и Фондация Photoworld. На 24 януари 2022 от 12.00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски ще се проведе откриване на изложба с резултати от

Вижте още
10 ян.

Семинар за новостите в политиките за опазване на нематериалното културно наследство

На 10 януари 2022 г. се проведе семинар на тема: „16-та сесия на Междуправителствения комитет по нематериално културно наследство – 13-18.12.2021“, който събра двата екипа на проектите „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ и „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ

Вижте още
06 ян.

Специален брой на списание Journal of the Bulgarian Geographical Society

Последният брой № 45 / 2021 / на списание „Известия на БГД“ (Journal of the Bulgarian Geographical Society) е специален, посветен на природното наследство, екосистемните услуги и туризма на България. Броят съдържа 10 статии с отворен достъп, от които 1 редакционна и 9 оригинални изследвания. Авторските колективи на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География –

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us