Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
28 ян.

Нов сайт за достъп до архивите на Института за изследване на изкуствата (БАН)

На 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ № 1) беше демонстран новият сайт за достъп до архивите на ИИИзк и беше представен филм с откъси от първите цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на Института. Сайтът е резултат от проект на тема „Културното наследство в архивите

Вижте още
19 ян.

Представяне на нов сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк

Екипът на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ Ви кани на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, в което ще демонстрира резултати от работата си. Събитието ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия

Вижте още
08 дек.

Покана за Годишна научна конференция ‘ 2023

В периода 18-20 април 2023 г. ще се проведе Третата годишна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. Официалните езици на конференцията са български и английски език. Програмата на конференцията ще бъде публикувана в края на м. март 2023 г. на адрес www.nasledstvo.bg. По време на конференцията за всеки доклад ще бъдат предвидени 15

Вижте още
06 дек.

От регионалната среща „От наука към иновации“ (29.11.2022 г.)

Източник: БНТ, 02.12.2022 г. „В Старозагорски минерални бани се проведе регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, която да ги свърже с бизнеса от Югоизточния район за планиране. Организатор на инициативата е Изпълнителната агенция „Програма за образование“, която е управляващ  орган на Оперативна програма „Наука и

Вижте още
18 ное.

КРЪГЛА МАСА „Казуси в опазването и популяризирането на недвижимите културни ценности“

Учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките дискутираха казуси, свързани с недвижимите културни ценности с категория „местно значение“ с експерти по право, археология, християнско и мюсюлманско културно наследство. Екипът на проект „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ

Вижте още
17 юни

Оперетна фантазия „Живот човешки“

Чуйте откъси >>> от залата (1) от залата (2) Благодарим на Bella Voce за невероятното преживяване 🙂

Вижте още
16 юни

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 до 24.06.2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
07 юни

Конкурс за изследователи – ИЕФЕМ

ИЕФЕМ при БАН обявява конкурс за изпълнение на изследователска работа на тема „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство (Изготвяне на дигитална етнографска карта на България)“: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Objava-konkurs.pdf

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us