Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
23 май

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ София

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 20 май до 30 май 2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

Вижте още
23 май

Истината за буквите: Гласът на учените, архивите и младите ( програма „Христо Ботев“, от 10 до 11 часа)

Дискусионен клуб Terra Култура и ЦВП „Наследство БГ“ представят: Истината за буквите Гласът на учените, архивите и младите В навечерието на 24 май сме на граничната бразда между наука и политика. Успяват ли учените да ни преведат през митовете и истината за буквите и светите братя Кирил и Методий? Къде и как се почита делото

Вижте още
23 май

Образователни материали на Националния етнографски музей (ИЕФЕМ)

В Международния ден на музеите –  18 май 2022 г., в зала 11 на Националния етнографски музей (НЕМ) официално бе връчен пакет с образователни материали, предназначен за Образователния център на музея. Материалите са изработени по проект „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство” на ИЕФЕМ – БАН, осъществен под ръководството на член

Вижте още
14 май

Национална среща на тема „Бъдещето на българските музеи – дигитализация и други съвременни възможности за устойчивото им развитие“

Какво е бъдещето на музеите в България? Дигитализацията вече се прилага в библиотечното дело, като го прави не само по-достъпно, но и по-устойчиво през годините. Време е да приложим подобна стратегия и за другите носители на културно и историческо наследство у нас – музеите. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ организира експертна дискусия, в която ще

Вижте още
14 май

Дискусионен клуб Terra Култура и ЦВП „Наследство БГ“ представят… Вилтуалният музей

Необходими ли са законодателни промени във връзка с дигитализацията на културно наследство? Страхува ли се някой от виртуалните музеи? Доколко виртуалният музей е в конфликт с реалния? Сами ли се спасяват българските музеи? Това са само част от въпросите, които ще дискутират във втората от поредицата майски дискусии в ефира на програма „Христо Ботев“ на

Вижте още
14 май

ИЕФЕМ представи сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

На 12 май 2022 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН се проведе представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“, публикуван в края на 2021 г. в Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ със съставители Ана Лулева, Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева.

Вижте още
09 май

БНР / програма „Христо Ботев“ и ЦВП „Наследство БГ“ започват цикъл от съвместни предавания

Днес започва поредица от дискусии в ефира на програма „Христо Ботев“, които можете да проследите на Фейсбук страница на Наследство БГ Фейсбук страница на програма “Христо Ботев“ Със свои тези и открития участват прочути български учени, както и докторанти от водещи организации в културния и творчески сектор. Съвместната инициатива ще представи факти и сензации от

Вижте още
28 апр.

Представяне на сборник „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките // Секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ Има удоволствието да Ви покани на представянето на сборника „Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет“ със съставители Ана Лулева,  Иванка Петрова, Петър Петров, Светла Казаларска и Яна Янчева (София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021).

Вижте още
15 апр.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – НСА „В. Левски“

КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0001 и по-конкретно на научен център по “Социални иновации, рекреативен­ хюмън дизайн и нишов туризъм“ (НСА „В. Левски“) Критерии за подбор  No Критерии за длъжността Научна степен Научна длъжност Научни публикации в Рекреативна индустрия и Нишов туризъм ПН 1. Експертиза във Водни спортове Доктор   Доцент 2-ма изследователи

Вижте още
05 апр.

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – ТУ-София

Срок за подаване на документите: от 04 април до 13 април 2022 г. Проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира кандидати, които да изпълняват описаните функции и

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us