Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
17 юни

Оперетна фантазия „Живот човешки“

Чуйте откъси >>> от залата (1) от залата (2) Благодарим на Bella Voce за невероятното преживяване 🙂

Вижте още
16 юни

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 – КМНЦ

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.06.2022 до 24.06.2022 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект №

Вижте още
07 юни

Конкурс за изследователи – ИЕФЕМ

ИЕФЕМ при БАН обявява конкурс за изпълнение на изследователска работа на тема „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство (Изготвяне на дигитална етнографска карта на България)“: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Objava-konkurs.pdf

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us