Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“

Наследство БГ

  17 февр.

  Начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории на партньор ИЕФЕМ

  На 17.02.2020 г., в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец) Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) постави начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории към ЦВП „Наследство БГ“: Лаборатория „Дигитален етнографски архив”, Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство, Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

  Вижте още
  16 февр.

  Семинар „Поклонничество и изкуство“

  Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк) организира поредна лекция в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“. Този път лектор ще бъде д-р Снешка Лакалиска (Музей на гр. Скопие, Република Северна Македония). Темата на нейната лекция е „ПАЛЕСТИНСКИ ЕВЛОГИИ ОТ 19 ВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“. Събитието е в рамките на разработка

  Вижте още
  16 февр.

  Тържествено честване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа

  На 14 февруари 2020 г. в залата на Националния музей „Земята и хората“ тържествено бе отбелязано успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа. Събитието бе организирано и проведено от Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) като партньор

  Вижте още
  07 февр.

  Покана за Тържествено честване / 14.02.2020 г.

  Като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) организира тържествено отбелязване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа. Честването ще се състои на 14 февруари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в залата

  Вижте още
  07 февр.

  Търси се изследовател R1 (без научна степен)

  [Публикувано на 07.02.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г. Обява за попълване състава на

  Вижте още
  31 ян.

  Демонстрации на изследователския екип от ТУ София за прилагане на VR и AR

  На 31.01.2020 г., пред представители на останалите партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, екипът на Технически университет – София направи поредица от демонстрации на продукти, разработени с технологии за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR). По време на демонстрациите се проведе и дискусия за възможни варианти за прилагане на технологиите (VR, AR) в популяризиране на културното

  Вижте още
  31 ян.

  Търсят се трима изследователи R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02.2020 г.  Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  31 ян.

  Търсят се 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен)

  [Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02 до 06.02.2020 г. Обява за попълване състава на екипа

  Вижте още
  31 ян.

  Търсят се двама изследователи R1 (без научна степен)

  [Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02. 2020 г. Обява за попълване състава

  Вижте още
  31 ян.

  Търси се специалист с висше образование – Юрист

  [Публикувано на 31.01.2020] Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us