Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 10:

Националната библиотека “ Св. св. Кирил и Методий“ е дигитализирала личните тефтерчета на трима  български възрожденски революционери.

Жокер за въпрос № 10 :

–          http://www.nationallibrary.bg/botev/

–         http://nationallibrary.bg/levski/notebook.html

–          http://www.nationallibrary.bg/rakovski/

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 9:

Жокер за въпрос № 9 : Потърсете във Viber групата ВИЖ БЪЛГАРИЯ (автор на  снимките на дървото е  Антон Николов).

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 8:

Нестинарството в миналото е практикувано в десетки български и гръцки села в региона, а днес нестинарството е жива практика в малкото село Българи. По време на панагира през последните години хиляди посетители идват в селото, за да наблюдават ритуала. Нестинарството е вписано през 2009 г. в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО).

Жокер за въпрос № 8 :

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 7:

Жокер за въпрос № 7 :

­- Отговорът може да се запише само в 1 bit.

https://www.thecoderpedia.com/blog/python-string-comparison/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7

Връчен договор за инженеринг

На 23 април 2020 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на предписанията за предпазване от COVID 19, беше връчен договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)”.

Договорът е по обществена поръчка с предмет  „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Изпълнителят „Строител“ ЕООД следва да изготви инвестиционен проект, да изпълни строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта, да упражни авторски надзор по време на строителството, да приключи строителството и да изготви екзекутивен проект (при необходимост), да осигури гаранционна поддръжка. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. Общата стойност на договора е 782400 лв. (с ДДС).

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 6:

Университетската ботаническа градина е звено на СУ “Св. Климент Охридски“.  Тя е създадена през 1955 година на територията на парка в бившата лятна резиденция на румънската кралица Мария. Днес градината  е разположена на площ от около 65 дка и разполага с втората по големина, след Монако, колекция от едрогабаритни кактуси в Европа. Броят на растителните видове, отглеждани в градината, надхвърля 2 500, принадлежащи към 85 семейства и 800 рода. Част от растителното разнообразие включва екзотичните растения: бонбонено дърво, моливно дърво, метасеквоята, която е известна още и със сензационното си откриване. Учените са смятали, че дървото е изчезнало от планетата Земя, поради което го описали по изкопаеми остатъци, а 5 години след това по време на научна експедиция в Китай е намерено живо. 

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 5:

В сградата, изобразена на снимката по-долу, се намира един от първите асансьори в света и  третият по ред, който е монтиран  в Европа, след асансьор в Истанбул и този на Айфеловата кула. Пуснат е в движение  между 1894-1895 година. В него е можело да се возят само двама души с общо тегло не повече от 160 килограма.

Жокер за въпрос № 5 : http://iefem.bas.bg/

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 4:

Снимката по-долу възпроизвежда част от лист от т. нар. Поменик на манастира Райхенау, намиращ се на едноименния остров в Боденското езеро – днес в германската провинция Баден-Вюртенберг.  Този писмен паметник се счита за най-ранния извор за делото на светите братя Кирил и Методий. След имената на братята монаси от близкия манастир Люксой (Luxinium) са добавени саморъчни подписи с гръцки букви.   

4.png

Жокер за въпрос № 4 : Православната църква отбелязва Успение  на Светията на 6-ти април, а католическата църква го е провъзгласила за Съпокровител на Европа, заедно с брат му.

Конкурс „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 3:

Един от най-любопитните и харесван от публиката експонат в РИМ – София е „Златната каляска” стил Луи  ХVI. Наречена е така, заради многото си позлатени детайли. Дори тъканите са в златисто-жълт цвят, получен чрез багрене с южноамерикански плодове. Каляската е докарана от Версай в София за посрещането на младоженците княз Фердинанд I Български и княгиня Мария Луиза Бурбон Пармска през 1893 г. Тя е уникален експонат за българските условия. Поради високата си художествена и историческа стойност има статут на национално богатство.

Жокер за въпрос № 3 : https://www.sofiahistorymuseum.bg/bg/za-muzej/struktura/kolekcii

Конкрус „Наследство БГ“ / 2020

По решение на ЮНЕСКО от 1984 година 18 април е международен ден за опазване на паметниците на културата. Във връзка с този ден стартираме визуална викторина „Наследство БГ“. Всеки ден до края на м. април ще задаваме по един въпрос във Фейсбук страницата ни. Към въпроса ще визуализираме артефакти, експонати от музеи, интересни исторически събития и сгради. Според отговорите на 12-те въпроса ще бъдат определени печелившите във визуалната викторина, а наградените ще бъдат обявени на 24 май.  Наградният фонд включва ваучери за книги.

Отговорете във Фейсбук страницата ни >>>

Въпрос № 2:

По-долу виждате ръкопис от колекцията на Църковния историко-архивен институт към Българската патриаршия. Той е дело на плодовития книжовник даскал Тодор Пирдопски, изобразил смъртта на св. Игнатий Богоносец, първият свети отец и учител на църквата.  Даскал Тодор рисува зверовете, които са разпокъсали светеца, така както той си ги е представял, защото никога не ги е виждал.

Жокер за въпрос № 2 : https://bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=356