Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“

Наследство БГ

  09 май

  Търси се изследовател R3 (с научна степен, хабилитиран)

  [Публикувано на 09.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  09 май

  Търси се специалист с висше образование – Право

  [Публикувано на 09.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г.  Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  02 май

  Кирило-Методиевският научен център при БАН търси изследовател R2 (с научна степен),

  [Публикувано на 02.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

  Вижте още
  24 апр.

  Търси се водещ изследовател

  [Публикувано на 24.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 30 април до 10 май 2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център

  Вижте още
  16 апр.

  Търси се изследовател R2

  [Публикувано на 16.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

  Вижте още
  16 апр.

  Търси се изследовател R1

  [Публикувано на 16.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

  Вижте още
  01 апр.

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 01.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 02.04.2019 г.  до 09.04. 2019 г. Обява за попълване състава на

  Вижте още
  19 мар.

  Търси се изследовател – R3 (с научна степен)

  [Публикувано на 19.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 19.03.2019 г. до 25.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

  Вижте още
  18 мар.

  Търси се изследовател R2 (с научна степен)

  [Публикувано на 18.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 19.03.2019г. до 26.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

  Вижте още
  15 мар.

  Търси се първо ниво изследовател (без научна степен) – R1

  [Публикувано на 15.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

  Вижте още
  Logo

  About Us


  Contact Us