Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Numismatic Webinar ‘2020 Лекция 4

30 май

Регистрирайте се за участие >>>

Повече информация >>>

В рамките на Нумизматичния семинар по проект „Култ и религия в древна Тракия“ в неделя 31 май 2020 от 11 часа в дигиталната платформа Cisco Webex ще се състои поредната лекцията, този път на на проф. дин Иля Прокопов (световен авторитет в областта на фалшификатите на антични и средновековни монети) и д-р Валентина Григорова-Генчева на тема, която е тясно свързана с проблемите на българското културно-историческо наследство, а именно „Фалшификати на антични монети от България“.

Регистрирайте се за участие >>>

Повече информация >>>

Logo

About Us


Contact Us