Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
19 фев.

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Община Враца ще си сътрудничат за популяризиране на българското наследство

На 19.02.2020 г. в гр. Враца чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Сдружението, и кмета на Община Враца г-н Калин Каменов подписаха споразумение за съвместни инициативи, свързани с популяризиране на културното и природното наследство на България. Страните се споразумяха да си сътрудничат за съвместна реализация на проекти, както и взаимно да се подкрепят при

Вижте още
17 фев.

Начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории на партньор ИЕФЕМ

На 17.02.2020 г., в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец) Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) постави начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории към ЦВП „Наследство БГ“: Лаборатория „Дигитален етнографски архив”, Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство, Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

Вижте още
16 фев.

Семинар „Поклонничество и изкуство“

Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк) организира поредна лекция в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“. Този път лектор ще бъде д-р Снешка Лакалиска (Музей на гр. Скопие, Република Северна Македония). Темата на нейната лекция е „ПАЛЕСТИНСКИ ЕВЛОГИИ ОТ 19 ВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“. Събитието е в рамките на разработка

Вижте още
16 фев.

Тържествено честване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа

На 14 февруари 2020 г. в залата на Националния музей „Земята и хората“ тържествено бе отбелязано успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа. Събитието бе организирано и проведено от Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) като партньор

Вижте още
07 фев.

Покана за Тържествено честване / 14.02.2020 г.

Като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) организира тържествено отбелязване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа. Честването ще се състои на 14 февруари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в залата

Вижте още
31 ян.

Демонстрации на изследователския екип от ТУ София за прилагане на VR и AR

На 31.01.2020 г., пред представители на останалите партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, екипът на Технически университет – София направи поредица от демонстрации на продукти, разработени с технологии за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR). По време на демонстрациите се проведе и дискусия за възможни варианти за прилагане на технологиите (VR, AR) в популяризиране на културното

Вижте още
23 ян.

Представяне на резултати от научни и изследователски проекти

На 22.01.2020 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе втората конференция за представяне на постигнати резултати от изследователите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ (ОП НОИР). Баха представени следните разработки: Анализ и дигитална визуализация на историческото наследство на Северозападна България, ХIV-ХIХ в.

Вижте още
13 ян.

Участие на изследователи в „Магията на времето“

На 11.01.2020 г. по ТВ България Он Еър беше излъчен филм „Магията на времето“. Филмът е реализиран с участието на изследователи и партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“,

Вижте още
13 ян.

Интервю с проф. Горица Найденова

На 10.01.2020 г. по БНР София беше излъчено интервю с проф. Горица Найденова (ръководител на проект, свързан с новоизграждащата се Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, ИИИзк). Запис на интервюто можете да намерите тук >>> (10.01.2020) Изнститутът за изследване на изкуствата при БАН е партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us