Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Изтекли обяви

15 мар.

Търси се изследовател R2 (с научна степен)

[Публикувано на 15.03.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 17.03.2020 г. до 23.03.2020 г. Обява за попълване състава

Вижте още
07 фев.

Търси се изследовател R1 (без научна степен)

[Публикувано на 07.02.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.02.2020 до 14.02.2020 г. Обява за попълване състава на

Вижте още
31 ян.

Търсят се трима изследователи R2 (с научна степен)

[Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02.2020 г.  Обява за попълване състава на екипа

Вижте още
31 ян.

Търсят се 5 изследователи R1 (без научна степен), 3 изследователи R2 (с научна степен), и 1 изследовател R4 (с научна степен)

[Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект, проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02 до 06.02.2020 г. Обява за попълване състава на екипа

Вижте още
31 ян.

Търсят се двама изследователи R1 (без научна степен)

[Публикувано на 31.01.2020] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 03.02. до 06.02. 2020 г. Обява за попълване състава

Вижте още
31 ян.

Търси се специалист с висше образование – Юрист

[Публикувано на 31.01.2020] Обява за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения  „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001

Вижте още
10 ян.

Обяви от ИЕФЕМ

[Публикувано на 10.01.2020] Пъртньорът ИЕФЕМ  обявява конкурс за попълване състава на екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Пълен текст на обявата >>

Вижте още
18 ное.

Търсят се изследовател R3 (доцент) и изследовател R1 (без научна степен)

[Публикувано на 18.11.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 20.11. 2019 г.до 25.11. 2019 г. Обява за попълване

Вижте още
23 окт.

Търси се първо ниво изследовател (без научна степен) – R1

[Публикувано на 23.10.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 24.10.2019 г. до 28.10.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
01 окт.

Търсят се набира изследовател R2 (с научна степен) и изследовател R3 (доцент)

[Публикувано на 01.10.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.10.2019 г. до 21.10.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us