Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Без категория

26 авг.

Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проекта – СУ / R3, R4

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от  30.08.2023 г. до 07.09.2023 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
09 май

БНР / програма „Христо Ботев“ и ЦВП „Наследство БГ“ започват цикъл от съвместни предавания

Днес започва поредица от дискусии в ефира на програма „Христо Ботев“, които можете да проследите на Фейсбук страница на Наследство БГ Фейсбук страница на програма “Христо Ботев“ Със свои тези и открития участват прочути български учени, както и докторанти от водещи организации в културния и творчески сектор. Съвместната инициатива ще представи факти и сензации от

Вижте още
09 ное.

Международна конференцията „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“ (КМНЦ)

На 27 октомври (сряда) от 10.00 се откри международната научна конференция „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“, организирана от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ). Откриващата сесия се състоя от 10.00 до 12.30 ч. в зала „Библиотека“ на столичния хотел „Интерконтинентал“. Конференцията продължи три дни (до 29 октомври) и в нея

Вижте още
18 сеп.

Семинар на тема „Приложение на геоинформационни услуги в рекреативните индустрии“

В изпълнение на проект „Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“ (дейност Б) Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН ще продеве семинар на тема „Приложение на геоинформационни услуги в рекреативните индустрии“. Събитието ще се състои на

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us