Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
16 апр.

Търси се изследовател R1

[Публикувано на 16.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
01 апр.

Търси се изследовател R2 (с научна степен)

[Публикувано на 01.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 02.04.2019 г.  до 09.04. 2019 г. Обява за попълване състава на

Вижте още
19 мар.

Търси се изследовател – R3 (с научна степен)

[Публикувано на 19.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 19.03.2019 г. до 25.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
18 мар.

Търси се изследовател R2 (с научна степен)

[Публикувано на 18.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 19.03.2019г. до 26.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
15 мар.

Търси се първо ниво изследовател (без научна степен) – R1

[Публикувано на 15.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 18.03.2019 г. до 22.03.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
12 мар.

Търси се експерт “мониторинг и контрол” (без научна степен)

[Публикувано на 12.03.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 12.03.2019 г. до 18.03.2018 г. Обява за попълване състава на екипа

Вижте още
26 ян.

Търси се специалисти с висше образование ОКС „Магистър“ в област „Социални, стопански и правни науки“

[Публикувано на 26.01.2019] ОБЯВА ЗА Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 15.02.2019 г. до 22.02.2019  г. Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование

Вижте още
15 ян.

Търси се изследовател R1 (без научна степен) и изследовател R2 (с научна степен)

[Публикувано на 15.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 17.01.2019г.. до 24.01.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
14 ян.

Търсят се един изследовател R1 (без научна степен) и двама изследователи R2 (с научна степен)

[Публикувано на 14.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие  Срок за подаване на документите: от 21.1.2019 г. до 25.1. 2019 г. Обява за попълване състава на

Вижте още
11 ян.

Търси се изследовател R1 (без научна степен)

[Публикувано на 11.01.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 15.01.2019 г. до 22.01.2019 г.  Обява за попълване състава на екипа

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us