Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence
04 юли

Търси се експерт “мониторинг и контрол” (без научна степен)

[Публикувано на 04.07.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. Обява за попълване състава на екипа

Вижте още
19 юни

Търси се експерт „Мониторинг и контрол“

[Публикувано на 19.06.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г. Обява за попълване състава

Вижте още
10 юни

Търси се изследовател R1

[Публикувано на 10.06.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
10 юни

Търси се изследовател R2

[Публикувано на 10.06.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 10.06.2019 г. до 17.06.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
03 юни

Търси се експерт „Мониторинг и контрол“/Финанси и счетоводство и експерт „Мониторинг и контрол“ /Човешки ресурси

[Публикувано на 03.06.2019] ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ФИНАНСИ И ЕКСПЕРТ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ“ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“ Проект BG05M2OP001-1.001-0001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020

Вижте още
09 май

Търси се изследовател R3 (с научна степен, хабилитиран)

[Публикувано на 09.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
09 май

Търси се специалист с висше образование – Право

[Публикувано на 09.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие Срок за подаване на документите: от 10.05.2019 до 17.05.2019 г.  Обява за попълване състава на екипа за

Вижте още
02 май

Кирило-Методиевският научен център при БАН търси изследовател R2 (с научна степен),

[Публикувано на 02.05.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Кирило-Методиевският научен център при БАН, обявява Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект , проект № BG05M2OP001-1.001-0001 “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения

Вижте още
24 апр.

Търси се водещ изследовател

[Публикувано на 24.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Срок за подаване на документите: от 30 април до 10 май 2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център

Вижте още
16 апр.

Търси се изследовател R2

[Публикувано на 16.04.2019] Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Срок за подаване на документите: от 17.04.2019 г. до 24.04.2019 г. Обява за попълване състава на екипа за изпълнение

Вижте още
Logo

About Us


Contact Us