Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Съвместни инициативи със „Стършел и половина“ ООД

На 14 юни 2021 г. ЦВП „Наследство БГ“ и „Стършел и половина“ ООД, представлявани от чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и г-н Румен Белчев, се споразумяха за  дигитализация на 75-годишния архив на вестник „Стършел“, пътуваща изложба на карикатури, статии за развитието на България и поглед с намигване (с усмивка :)) към Европа по време на Желязната завеса.

Вестник „Стършел“, създаден през 1946 г., през социализма се превръща в убежище на известни писатели, журналисти и художници, които са инакомислещи и си позволяват да критикуват „народната власт“ . Така вестникът се превръща в „Министерство на информацията“ за будната съвест на българина.

Съвместните инициативи на ЦВП „Наследство БГ“ и „Стършел и половина“ ООД ще допринесат за разкриване на безценния архив на изданието и запознаване на по-младото поколение с „особените средства“ за популяризиране на истина във втората половина на XX век.

Logo

About Us


Contact Us