Наследство БГ – Международен воден мост’ 2020 // HERITAGE BG – INTERNATIONAL WATER BRIDGE’ 2020

22 март ->>> СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Днес отбелязваме Световния ден на водата 🙂 [Вода – Елица Тодорова, Стоян Янков // 2007 г.]

На 22 март целият свят празнува този ден. Инициатива има за цел да се привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му.

Като международен празник е предложена през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. През 1993 г. Общото събрание на Обединените нации определи 22-ри март като първия Световен ден на водата.

Всяка година денят подчертава специфичен аспект от проблемите, свързани с този безценен ресурс. Темата за 2020 г. е „Вода и климатични промени“. Според организаторите на събитието хората, които определят политиката за климата, трябва да поставят водата в основата на плановете си за действие.
Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: санитария, здравеопазване, образование, бизнес, индустрия.
Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото, като същевременно се гарантира, че всички, дори и най-бедните хора имат достъп до нея.

ЦВП „Наследство БГ“ в медиите :)

Нови лаборатории ще дигитализират българското културно наследство

„Архивът на ИЕФЕМ  е един от най-старите в държавата и е наследник на архива създаден в Народния музей, който е опазен и до днес въпреки, че през 40-те години по време на Втората световна война бомби попадат точно върху сградата, в която се е намирал музеят. Значителна част от него е унищожена както и архивните документи. Но тогавашни учени са успели да съхранят голяма част от него,  запазвайки го в мазето на днешното 7-о училище и след това пренасяйки ги в сградата на Двореца, където през 50-те години е създаден Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките. До ден днешен това богатство се опазва там, но съвременността изисква други условия и форми на неговото съхраняване и представяне. В научния архив се пазят плаки с образи, рисунки и акварели в допълнение към текстовете, които представят пълноценно народната ни култура.“ (Чуйте интервютата тук >>>)

Проф. Славия Бърлиева: Кирилометодиевската традиция е обрасла с митове и легенди (БНР, Програма „Хоризонт“, 17.02.2020)

„„Кирилометодиевската традиция е обрасла с много митове, много легенди. В нея има идеология. Кирилометодиевистиката е гранична област, която стои между науката и политиката.“ Това каза в интервю за „Хоризонт“ проф. д-р Славия Бърлиева от Кирило-Методиевския научен център към БАН. Тя е автор на монографията „Паметници на кирилометодиевската традиция“, в която анализира проучвания на исторически извори за живота на Светите братя Кирил и Методий, някои от които новооткрити.“ (Чуйте цялото интервю тук >>>)

Доц. Петко Христов: Културата на гурбета (БНР, Програма „Христо Ботев“, 19.02.2020)

Как да пренесем във времето културното наследство, което наричаме наше: „Хубавата новина е, че Институтът за етнология и фолклористика се включи в Националната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Важна брънка сме от консорциума, ръководен от СУ, „Наследство БГ“. Целта е да изградим три лаборатории за дигитализация на културното наследство. Две от тях ще са в нашите архиви и една в Етнографския музей. Народописният архив на Института за етнология и фолклористика, например, е събиран от времето на основаването на Народния етнографски музей (1906). Има уникални неща! В Националния етнографски музей само има над 50 000 артефакта, които ще се постараем да дигитализираме – те са не само от България. А в Националния център за културно наследство се пазят записи на всички събори за народно творчество в Копривщица…“ (Чуйте цялото интервю тук >>>)

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Община Враца ще си сътрудничат за популяризиране на българското наследство

На 19.02.2020 г. в гр. Враца чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Сдружението, и кмета на Община Враца г-н Калин Каменов подписаха споразумение за съвместни инициативи, свързани с популяризиране на културното и природното наследство на България.

Страните се споразумяха да си сътрудничат за съвместна реализация на проекти, както и взаимно да се подкрепят при организиране на събития.

По време на срещата чл.-кор. проф. дин Иван Илчев поради на г-н Калин Каменов рисунка на дете, включено в заниманията на Ателие „Прегърни ме“. На рисунката е изобразена Кулата на Мешчиите (гр. Враца).

Начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории на партньор ИЕФЕМ

На 17.02.2020 г., в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец) Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) постави начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории към ЦВП „Наследство БГ“:

  • Лаборатория „Дигитален етнографски архив”,
  • Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство,
  • Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

Доц. д-р Петко Христов, досегашен директор на ИЕФЕМ, сподели какво е извършено през изминалите три години, за да се достигне до т. нар. „първа копка“. Сподели и значението на лабораториите за бъдещето на ИЕФЕМ.

Анонс за събитието и значението на изгражданите лаборатории можете да чуете от предаване по БНР тук>>>

На събитието присъстваха изследователи от института, партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, членове на екипа за управление. Председателят на БАН акад. дмн Юлиан Ревалски поздрави присъстващите с постигнатите до момента резултати, отбеляза значението на новата инфраструктура за популяризиране на българското наследство и пожела бъдещи успехи на инициативите.

Семинар „Поклонничество и изкуство“

Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк) организира поредна лекция в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“. Този път лектор ще бъде д-р Снешка Лакалиска (Музей на гр. Скопие, Република Северна Македония). Темата на нейната лекция е „ПАЛЕСТИНСКИ ЕВЛОГИИ ОТ 19 ВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“.

Събитието е в рамките на разработка на тема „Молитвени пътувания на българиге през 18 и 19 век“, изпълняван в рамките на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Лекцията ще се състои на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в сградата на Институт за изследване на изкуствата на адрес ул. „Кракра“ № 21, зала 1 (София).

Тържествено честване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа

На 14 февруари 2020 г. в залата на Националния музей „Земята и хората“ тържествено бе отбелязано успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа.

Събитието бе организирано и проведено от Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001.

В тържествената част на събитието взеучастие хорът на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“.

Покана за Тържествено честване / 14.02.2020 г.

Като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) организира тържествено отбелязване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа.

Честването ще се състои на 14 февруари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Националния музей „Земята и хората“ на бул. „Черни връх“ № 4 (до метростанция „Европейски съюз“).

Изтеглете покана тук >>>

Демонстрации на изследователския екип от ТУ София за прилагане на VR и AR

На 31.01.2020 г., пред представители на останалите партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, екипът на Технически университет – София направи поредица от демонстрации на продукти, разработени с технологии за виртуална реалност (VR) и добавена реалност (AR).

По време на демонстрациите се проведе и дискусия за възможни варианти за прилагане на технологиите (VR, AR) в популяризиране на културното наследство на България.

Инициативата на колегите от Технически университет – София постави началото на нова практика по проект BG05M2OP001-1.001-0001 – споделяне на опит между изследователските екипи на партньорите и търсене на общи теми за разработки.

Представяне на резултати от научни и изследователски проекти

На 22.01.2020 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе втората конференция за представяне на постигнати резултати от изследователите по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ (ОП НОИР).

Баха представени следните разработки:

Анализ и дигитална визуализация на историческото наследство на Северозападна България, ХIV-ХIХ в. (фаза „Видин“) (СУ, ръководител проф. дин Иван Първев)

Молитвени пътувания на българите през 18-19 век и изкуствата (ИИИзк, ръководител чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова)

Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот (СУ, ръководител проф. дин Диляна Ботева)

Методология за извличане, представяне и търсене на данни за културно наследство (ТУ, ръководител доц. д-р Антония Ташева)

Ръкописното наследство на България от 15 до 19 век – неизследвани територии (СУ, ръководител проф. дфн Боряна Христова)

Ловеч в българското културно наследство (ръкописна сбирка от 13-19 век) (СУ, ръководител проф. дфн Боряна Христова)

Не(познатите) Балкани (ИБЦТ, ръководител чл.-кор. проф. дин Александър Костов)

Кирилометодиевската традиция в историята на европейската духовна култура – изследване на средновисоконемските проповеди за Кирил и Методий от епохата на австрийския Барок (КМНЦ, ръководител проф. д-р Славия Бърлиева)

Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги (НИГГГ, ръководител проф. д-р Марияна Николова)

Оценка на социално икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване на КИН: случаят на исторически комплекс в с. Белчин (етнографски музей, църква Св. Петка и късно антична крепост Цари Мали Град) (СУ, ръководител проф. д.ик.н. Желю Владимиров)

Разработване, акредитация, прилагане в практиката и организиране на обучения, тренинги, сертифициране и специализации в иновативни професионални и научни направления от Рекреативната & Уелнес Индустрия и Нишов туризъм (НСА, ръководител доц. дн Бистра Димитрова)