Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Наследство БГ – Международен воден мост’ 2020 // HERITAGE BG – INTERNATIONAL WATER BRIDGE’ 2020

  • Начало
  • Новини
  • Наследство БГ – Международен воден мост’ 2020 // HERITAGE BG – INTERNATIONAL WATER BRIDGE’ 2020

22 март ->>> СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Днес отбелязваме Световния ден на водата 🙂 [Вода – Елица Тодорова, Стоян Янков // 2007 г.]

На 22 март целият свят празнува този ден. Инициатива има за цел да се привлече общественото внимание към значението на този ресурс и проблемите с опазването му.

Като международен празник е предложена през 1992 г. по време на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. През 1993 г. Общото събрание на Обединените нации определи 22-ри март като първия Световен ден на водата.

Всяка година денят подчертава специфичен аспект от проблемите, свързани с този безценен ресурс. Темата за 2020 г. е „Вода и климатични промени“. Според организаторите на събитието хората, които определят политиката за климата, трябва да поставят водата в основата на плановете си за действие.
Хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: санитария, здравеопазване, образование, бизнес, индустрия.
Водата е най-ценният ни ресурс – трябва да я използваме по-отговорно. Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото, като същевременно се гарантира, че всички, дори и най-бедните хора имат достъп до нея.

World Water Day 22 march 2020

Онлайн кампания Global Water Health

Следете новините, които ще публикуваме по повод Световния ден на водата ‘2020!

Global Water Health
World Healthy Aging Cluster
Wellness Instructor
Wellness Institute Bulgaria
Wellness Institute Montenegro
Wellness Institute Kauai
НСА Академична общност и персонал

Logo

About Us


Contact Us