Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

ЦВП „Наследство БГ“ представи в Ловеч издание, разкриващо старинни ръкописи

  • Начало
  • Новини
  • ЦВП „Наследство БГ“ представи в Ловеч издание, разкриващо старинни ръкописи

Книгата „Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей – Ловеч“ с автори проф. дфн Боряна Христова, проф. дфн Искра Христова-Шомова и проф. Елисавета Мусакова бе представена на 22 май 2023 г.  пред  обществеността  в Ловчанското читалище „Наука – 1870 г.“. Изданието е на български и английски език и е резултат от изследване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и с подкрепата на Община Ловеч. 

На представянето кметът на Ловеч г-жа Корнелия Маринова каза: „Помня как когато през 2018 г. подписахме споразумението за партньорство и говорихме, че по възможност ръкописите, съхранявани в РИМ Ловеч ще бъдат издадени в книга. Радвам се, че днес имаме този впечатляващ резултат. Защото разбирам, че тази книга вече е в 40 държави и те ще научат за нашето книжовно богатство.“

Съхраняваните в Регионалния музей в Ловеч 23 ръкописа на славянски и 4 на гръцки език вече са подробно описани, фотографирани и каталогизирани в изданието на ЦВП „Наследство БГ“. Най-ранният ръкопис е Осмогласник, датиран към средата на ХIII в. Част от книжовните паметници показват връзки с други български писарски центрове от различни епохи. По-голямата част са създадени в Ловеч от местни книжовници, което говори за жизнена и жилава традиция, както и за богат книжовен живот.

Вижте презентация на изданието >>>

По време на събитието беше представен и календарът на ЦВП „Наследство БГ“ за периода април 2023 – март 2024.

Вижте презентация на календара >>>

Преди представянето на книгата „Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей – Ловеч“ представителите на ЦВП „Наследство БГ“ бяха приети от кмета на гр. Ловеч г-жа Корнелия Маринова. Беше проведен ползотворен диалог за вече изпълненото по съвместния договор за сътрудничество между ЦВП и Община Ловеч, както и перспективите за съвместни проекти през 2024 г.

Logo

About Us


Contact Us