Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Уебинар Изкуствознание, архиви и интернет. История и перспективи с проф. д-р Горица Найденова

  • Начало
  • Без категория
  • Уебинар Изкуствознание, архиви и интернет. История и перспективи с проф. д-р Горица Найденова

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА, БАН ви кани на 24 ноември 2020, вторник, 11:00 ч. на лекцията на проф. д-р Горица Найденова

НАУЧНИТЕ АРХИВИ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА. СПЕЦИФИКИ И НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В БАЗИ ДАННИ

в рамките на семинара ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, АРХИВИ И ИНТЕРНЕТ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ, организиран по проекта КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Лекцията ще се проведе онлайн на адрес:

https://meet.nasledstvo.bg/ArtStudies-Archives-and-Internet

Logo

About Us


Contact Us