Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Уебинар за млади учени и докторанти на тема „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО“

  • Начало
  • Новини
  • Уебинар за млади учени и докторанти на тема „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО“

Националният институт по геофизика, геодезия и география (БАН) организира на 10 август 2020 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. уебинар за млади учени и докторанти на тема „ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО“.

Уебинарът се провежда по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ във връзка с изследователска разработка на тема „Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“. Лекторите са водещи изследователи от екипа на проекта. 

Желаещите да се включат в уебинара следва да изпратят име, фамилия и имейл адрес на д-р Велимира Стоянова (velimira_asenova@abv.bg) до 7 август 2020 г.

Logo

About Us


Contact Us