Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории на партньор ИЕФЕМ

  • Начало
  • Новини
  • Начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории на партньор ИЕФЕМ

На 17.02.2020 г., в сградата на ул. „Московска“ № 6А (София, бивш Княжески дворец) Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ) постави начало на строително-ремонтните дейности за три лаборатории към ЦВП „Наследство БГ“:

  • Лаборатория „Дигитален етнографски архив”,
  • Лаборатория за дигитализация на движимо културно наследство,
  • Лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство.

Доц. д-р Петко Христов, досегашен директор на ИЕФЕМ, сподели какво е извършено през изминалите три години, за да се достигне до т. нар. „първа копка“. Сподели и значението на лабораториите за бъдещето на ИЕФЕМ.

Анонс за събитието и значението на изгражданите лаборатории можете да чуете от предаване по БНР тук>>>

На събитието присъстваха изследователи от института, партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001, членове на екипа за управление. Председателят на БАН акад. дмн Юлиан Ревалски поздрави присъстващите с постигнатите до момента резултати, отбеляза значението на новата инфраструктура за популяризиране на българското наследство и пожела бъдещи успехи на инициативите.

Logo

About Us


Contact Us