Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Създаване на ново културно наследство – случаят Цари Мали град в с. Белчин

На 10 юни 2021 г. в Историческия музей – Самоков бяха представени резултати от приключило проучване на тема „Оценка на социално икономическото въздействие от дейности, насочени към опазване на КИН: случаят на исторически комплекс в с. Белчин (етнографски музей, църква Св. Петка и късно антична крепост Цари Мали Град)“.

На събитието присъстваха представители на културната и бизнес общественост в гр. Самоков.

Икономически модел за това как да се „продава“ историческото наследство, с  увлекателна презентация за случая Цари Мали град, представи проф. д.ик.н. Желю Владимиров.

„Трябва да се търси баланс между автентичност, полезност, природа, чистота, история, атракция и… разбира се достъпност. (…) Новата парадигма е културното наследство да е от полза за хората.“

Logo

About Us


Contact Us