Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Среща на участниците в семинара „ПОКЛОННИЧЕСТВО И ИЗКУСТВО“

  • Начало
  • Новини
  • Среща на участниците в семинара „ПОКЛОННИЧЕСТВО И ИЗКУСТВО“

Във връзка с проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на 29 октомври 2019 г. в Института за изследване на изкуствата (БАН) се проведе поредна среща на участниците в семинара „ПОКЛОННИЧЕСТВО И ИЗКУСТВО организиран от проекта МОЛИТВЕНИ ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ XVIII И XIX ВЕК И ИЗКУСТВО“.

Темата на лекцията бе:

ЙЕРУСАЛИМИИ – ХАДЖИИ, ИКОНОПИСЦИ И ПАЗАРЪТ НА ИКОНИ В ЙЕРУСАЛИМ ПРЕЗ XVIII И XIX В. [ERUSALIMIAS PILGRIMS, ICON-PAINTERS AND ICON MARKET IN 18th AND 19th CENTURY JERUSALEM].

Лекторът, Марко Катич, е докторант във Философския факултет на Белградския университет. Темата на доктората му е свързана с визуалната култура на поклонничеството в Сърбия. Марко Катич работи от години в областта на поклонническите евлогии, донасяни на Балканите от Светите земи в Палестина през XVIII и XIX векове и е един от малкото учени, които се занимават с тази материя.

Лекцията засегна широк кръг от теми: писмени извори, в които се обрисува отношението на поклонниците към донесените от светите места евлогии, начина, по който са набавяни, техните цени; сведенията за съществуващи в Йерусалим ателиета за изработване на предмети, купувани от поклонниците; подписани произведения на живописта; бе дискутиран и проблема за етническата принадлежност на майсторите.

На семинара, освен участниците в проекта, присъстваха учени от Института за изследване на изкуството (БАН), Института за литература (БАН), Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (БАН), Кирило-Методиевия научен център (БАН), Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ (СУ), Националната художествена академия, реставратори и журналисти.

Logo

About Us


Contact Us