Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Споразумение за сътрудничество с Телевизия ТУРИЗЪМ ООД

  • Начало
  • Новини
  • Споразумение за сътрудничество с Телевизия ТУРИЗЪМ ООД

На 13 май 2020 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, при спазване на задължителните мерки за сигурност, между Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Телевизия ТУРИЗЪМ ООД се подписа рамково споразумение за сътрудничество.

Г-н Георги Крумов и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев споделиха идеи, свързани с популяризиране на наследството на България. Страните се договориха взаимно да си сътрудничат в областите на образованието, научноизследователска и развойна дейност, трансфера на знания, както и постигане на максимална резултатност от общ интерес.

Повече за Телевизия ТУРИЗЪМ >>>

Телевизия ТУРИЗЪМ в YouTube >>>

Logo

About Us


Contact Us