Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Специален брой на списание Journal of the Bulgarian Geographical Society

Последният брой № 45 / 2021 / на списание „Известия на БГД“ (Journal of the Bulgarian Geographical Society) е специален, посветен на природното наследство, екосистемните услуги и туризма на България. Броят съдържа 10 статии с отворен достъп, от които 1 редакционна и 9 оригинални изследвания.

Авторските колективи на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География – БАН, Геолого-Географски Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Forest Research Institute представят резултати от работата си по проект „Концепция, гъвкава методика и пилотна геопространствена платформа за достъп на българското природно наследство до европейския дигитален общ пазар на знания и информационни услуги“, осъществяващ се в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ“.

Повече информация за брой 45 и достъп до материалите са достъпни на адрес: https://jbgs.arphahub.com/issues

Logo

About Us


Contact Us