Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Семинар „Поклонничество и изкуство“

Във връзка с проект BG05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ на 10 декември 2019 г., 11:00 ч. в Института за изследване на изкуствата при БАН (гр. София, ул. „Кракра“ 21, зала 1) проф. д-р Емануел Мутафов ще представи публична лекция на тема „Два часа на Синай“.

Лекцията е в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“, който се организира по проекта „Молитвени пътувания на българите и изкуство през 18 и 19 в.“. Входът е свободен.

Logo

About Us


Contact Us