Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Семинар „Поклонничество и изкуство“

Институтът за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк) организира поредна лекция в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“. Този път лектор ще бъде д-р Снешка Лакалиска (Музей на гр. Скопие, Република Северна Македония). Темата на нейната лекция е „ПАЛЕСТИНСКИ ЕВЛОГИИ ОТ 19 ВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ“.

Събитието е в рамките на разработка на тема „Молитвени пътувания на българиге през 18 и 19 век“, изпълняван в рамките на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Лекцията ще се състои на 20.02.2020 г. (четвъртък) от 11.00 часа в сградата на Институт за изследване на изкуствата на адрес ул. „Кракра“ № 21, зала 1 (София).

Logo

About Us


Contact Us