Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Община Враца ще си сътрудничат за популяризиране на българското наследство

  • Начало
  • Новини
  • Сдружение „Център за върхови постижения „Наследство БГ“ и Община Враца ще си сътрудничат за популяризиране на българското наследство

На 19.02.2020 г. в гр. Враца чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, председател на Сдружението, и кмета на Община Враца г-н Калин Каменов подписаха споразумение за съвместни инициативи, свързани с популяризиране на културното и природното наследство на България.

Страните се споразумяха да си сътрудничат за съвместна реализация на проекти, както и взаимно да се подкрепят при организиране на събития.

По време на срещата чл.-кор. проф. дин Иван Илчев поради на г-н Калин Каменов рисунка на дете, включено в заниманията на Ателие „Прегърни ме“. На рисунката е изобразена Кулата на Мешчиите (гр. Враца).

Logo

About Us


Contact Us