Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Приключи първият курс за повишаване на професионалната квалификация на работещите в областта на културно-историческото наследство

  • Начало
  • Новини
  • Приключи първият курс за повишаване на професионалната квалификация на работещите в областта на културно-историческото наследство

На 17 май 2021 г. с лекция на чл.-кор. проф. дин Александър Костов „Появата на модерната инженерна професия на Балканите“ приключи първият курс за повишаване на професионалната квалификация на работещите в областта на културно-историческото наследство, разработен в рамките на проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения Наследство БГ“.

Учени от Института за балканистика с Център по тракология към БАН в продължение на два месеца обучаваха работещите в Регионален исторически музей – Монтана, като им представиха нови изследователски подходи, възможностите, които дигитализирането на културно-историческото наследство разкрива пред тях като учени, и не на последно място ги запознаха с дискусионни тези от последните години.

През следващите пет месеца предстои реализирането на курса сред служители в Исторически музей – Лом, Исторически музей – Чипровци, Регионален исторически музей – Сандански, Исторически музей – Петрич, Регионален исторически музей – Силистра.

Logo

About Us


Contact Us