Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Представяне на нов сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на нов сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в Музикалнофолклорния архив на ИИИзк

Екипът на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ Ви кани на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, в което ще демонстрира резултати от работата си.

Събитието ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1).

Logo

About Us


Contact Us