Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Представяне на Дигитална етнографска карта на България – ИЕФЕМ при БАН

  • Начало
  • Новини
  • Представяне на Дигитална етнографска карта на България – ИЕФЕМ при БАН

  Пътят на етнографското картографиране

На 30.11.2023 г. от 17.00 ч. в залите на Националния етнографски музей ще бъдат демонстрирани възможностите на нов тип интерактивна дигитална карта на България. Тя представя комплексно и по региони движимото и нематериалното културно наследство на страната. Посетителите могат да видят рисунки, фотографии и описания на народни носии, архитектурни образци, характерни народни занаяти и елементи от празничния обреден цикъл в различни селища на цялата територия на страната.

Дигиталната карта показва събраните през десетилетията артефакти от музейните колекции на Националния етнографски музей. В допълнение, тя съдържа и оригинални скици и рисунки, аудио, видео, фото документи и текстова информация, съхранявани в Народописния архив и Националния център за нематериално културно наследство при ИЕФЕМ – БАН.

Дигиталната етнографска карта на България е изработена в като част от проект „Съхраняване, представяне и социализация на българското етнографско и фолклорно културно наследство“, реализиран в рамките на Проекта BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ (ОП НОИР), и с любезното съдействие на Държавна агенция „Архиви“, които предоставиха копия на оригинални карти на големия български етнограф Христо Вакарелски, поставил началото на етнографското картографиране в българската наука.

Дигиталната етнографска карта на България е третият самостоятелно реализиран проект от ИЕФЕМ-БАН, в който са съвместени хуманитарни знания с информационни и комуникационни технологии. През 2021 г. е завършена етнохореоложката информационната система „Дигитален танцов атлас“, като част от интердисциплинарен дисертационен труд, а през 2022 г. – Архивна информационна система „НАРОДОУКА“. Амбициите на екипа, реализирал проектите, е да развива тази нова научна екосистема в ИЕФЕМ – БАН и да даде нов „цифров живот“ на огромното богатство от културни ценности. 

Logo

About Us


Contact Us