Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за уебинар на тема „МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк (БАН) И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ“

  • Начало
  • Новини
  • Покана за уебинар на тема „МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк (БАН) И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ“

Екипът на проекта „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ“ (дейност Б) Ви кани на лекцията на гл.ас. д-р Румяна Маргаритова, Институт за изследване на изкуствата към Българска академия на науките на тема

МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯТ АРХИВ НА ИИИзк – БАН  И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АРХИВИ ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА: ИСТОРИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ.

Уебинарът е поредно издание на семинара „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, АРХИВИ И ИНТЕРНЕТ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ“.

Уебинарът ще се състои на 25 януари 2022, вторник, в 11:00 ч. онлайн на  адрес https://meet.artstudies.bg/b/kam-ufw-gpv-dvy (препоръчителни браузъри Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox).

Logo

About Us


Contact Us