Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за Тържествено честване / 14.02.2020 г.

Като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Кирило-Методиевския научен център към БАН (КМНЦ) организира тържествено отбелязване на успението на св. Константин Кирил Философ, 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ и 40-годишнината от обявяванет на светите братя за съпокровители на Европа.

Честването ще се състои на 14 февруари 2020 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Националния музей „Земята и хората“ на бул. „Черни връх“ № 4 (до метростанция „Европейски съюз“).

Изтеглете покана тук >>>

Logo

About Us


Contact Us