Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за публична лекция

Екипът по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ Ви кани на публична лекция на проф. д-р Емануел Мутафов тема:

Българска царска кръв в сърцето на Константинопол!?

Лекцията е посветена на предстоящия празник на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тя ще се състои на 20.05.2021 г. от 16:00 ч. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. Емануел Мутафов ще представи любопитни данни от монографията си „Богородица Вместилище на Невместимото. Човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол“. Монографията е издадена през 2020 г. в рамките на научната дейност на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ.

Проф. Емануел Мутафов е директор на Института за изследване на изкуствата при БАН и координатор за НИРД по проекта.

Logo

About Us


Contact Us