Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за присъствие на публичното представяне на проекта

[Публикувано на 14.06.2018]

Покана

Имаме удоволствието да поканим желаещи да присъстват на публичното представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Събитието ще се проведе на 4 юли 2018 г. от 11.00 часа в централното фоайе на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Главен вход, бул. „Цар Освободител“ № 15).

Logo

About Us


Contact Us