Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Покана за лекция (онлайн) от Института за изследване на изкуствата

  • Начало
  • Новини
  • Покана за лекция (онлайн) от Института за изследване на изкуствата

ПРОЕКТ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В АРХИВИТЕ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА: ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

УЕБИНАР ИЗКУСТВОЗНАНИЕ, АРХИВИ И ИНТЕРНЕТ. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН

Ви канят на лекцията на проф. д-р Горица Найденова

ФУНКЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ В ЕТНОМУЗИКОЛОГИЯТА, НАУЧНИТЕ ТРАДИЦИИ В ИИИзк И БЪДЕЩАТА БАЗА ДАННИ НА МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНИЯ АРХИВ

Лекцията ще се проведе на 28 май 2021, вторник, 11:00 часа онлайн на адрес: https://meet.nasledstvo.bg/ArtStudies-Archives-and-Internet

Изтеглете покана:

Logo

About Us


Contact Us