Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Очаквайте: Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

  • Начало
  • Новини
  • Очаквайте: Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

На 24.10.2019 г. ще се проведе кръглата маса на тема „По дирите на безценни документи“. Тя е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001. Събитието ще се състои в заседателната зала на НБКМ (втори етаж) от 14.00 до 16.00 часа.

Екипът на НБКМ ще изнесе презентация на тема: „Опознаване на книжовното наследство – традиции и перспективи“. След това ще бъде дадено началото на дискусия по темата. Предвидено е да се демонстрира в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на библиотеката. Ще бъде посетена зала „История на книгата“, в която ще бъде представено по-подробно  начинанието „Осинови книга“.

Logo

About Us


Contact Us