Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

От регионалната среща „От наука към иновации“ (29.11.2022 г.)

  • Начало
  • Новини
  • От регионалната среща „От наука към иновации“ (29.11.2022 г.)

Източник: БНТ, 02.12.2022 г.

„В Старозагорски минерални бани се проведе регионална среща „От наука към иновации“, насочена към Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, която да ги свърже с бизнеса от Югоизточния район за планиране.

Организатор на инициативата е Изпълнителната агенция „Програма за образование“, която е управляващ  орган на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“. >>> Вижте повече в репортажа.

Освен с презентация, ЦВП „Наследство БГ“ участва в регионалната среща и с демонстрации на два VR продукта, с което привлече вниманието на присъстващите. Демонстрациите бяха подготвени и направени от колеги от ТУ – София.

Logo

About Us


Contact Us