Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Открита лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ – ИИИзк-БАН

  • Начало
  • Новини
  • Открита лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ – ИИИзк-БАН

На 19.12.2023 г. в 16.00 часа от Института за изследване на изкуствата при БАН беше открита новата лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ (кампус „Изток“, бл. 5 на БАН). Лабораторията е оборудване и вече се експлоатира по проекта BG05M2OP001-1.001-0001.

На откриването присъства проф. дн Георги Вайсилов, представители на различни партньори по проекта и екипът на Института.

По време на събитието бяха направени демонстрации за използване на различните специализирани работни места – за дигитализация и обработка на грамофонни плочи, аудио записи, видео записи, широко сканиране и др.

Logo

About Us


Contact Us