Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Откриване на нови Центрове – УАСГ

Екипът на партньор УАСГ кани всички желаещи и заинтересовани да присъстват на откриването на

  • Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-КР-НКН),
  • Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН),
  • магистърска програма към центровете.
  • Адрес: Университет за архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“№1, София 1000.

Кога и къде можете да откриете в приложената покана. 

Покана за събитието >>>

Logo

About Us


Contact Us