Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – НСА „В. Левски“

  • Начало
  • Новини
  • ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – НСА „В. Левски“

КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0001 и по-конкретно на научен център по “Социални иновации, рекреативен­ хюмън дизайн и нишов туризъм“ (НСА „В. Левски“)

Критерии за подбор

 NoКритерии за длъжносттаНаучна степенНаучна длъжностНаучни публикации в Рекреативна индустрия и Нишов туризъмПН
1.Експертиза във Водни спортовеДоктор  Доцент 2-ма изследователи  Над 20г в научната област7.6
2.Опит в програми SPA култураДоктор и Доктор на НаукитеЕдин професор  Един   доцент  Над 20г изследователски стаж и поне 3г в научната област7.5  
3.ОНС „Wellness-промоция на здравето“Докторант редовна или самостоятелна формаЕдин  докторант в тематична областДа7.5

Срок за подаване на документи: 15 Април – 4 Май 2022 г., 12:00 ч. (локално време)

Електронно на:  dimitrova.bistra@yahoo.com / wellnessinstitutebul@gmail.com / Моб.: (+359)888518319

  1. На място или по поща: НСА „В. Левски“, Ректорат, сградата в Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, София 1700, България.
  2. Кабинет „Катедра Водни спортове“,   ет. 5 (в сградата на ул. Гургулят 1).
  3. Методичен кабинет по „Wellness култура“, закрити спортни съоръжения, междинен ет. 2 (над зала Хандбал).

Необходими документи:

Професионална автобиография (на български и английски език), Списък публикации и патенти, списък цитати, списък проекти. Резултатите ще бъдат обявени на 5 Май 2022 г.

Ръководител научен екип НСА „В. Левски“: проф. Бистра Димитрова, дн

Logo

About Us


Contact Us