Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“Creation and development of “Heritage BG” Centre of Excellence

Обява за изследователи за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

  • Начало
  • Изтекли обяви
  • Обява за изследователи за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

[Публикувано на 25.11.2018]

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА НУЖИТЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА РЕКРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ ПО ПРОЕКТ

„Изграждане и развитие на Център за Върхови научни постижения „Наследство.БГ“ (BG05M2OP001-1.001-0001) по ОП ОНИР 2014-2020 г.

за нуждите на Лаборатория “Социални иновации, Рекреативен­ хюмън дизайн и Нишов Туризъм“

Критерии за подбор

Критерии за длъжността Научна степен Научна

длъжност

Научни публикации в Рекреативна индустрия и нишов туризъм ПН
1. Член на кат. Водни спортове Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

2-ма Доцент

4-ма Млад учен Доктор

Да 7.6
2. Преподавател в програми SPA култура Доктор или

Доктор на Науките

2-ма Професор

4-ма Доцент

2-ма Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4
3. ОНС „Wellness-промоция на здравето“ Докторант редовна или задочна форма 3-ма докторант по тематична област Да 7.5
4. Доктор на науките Доктор на Науките 2-ма Професор или Доцент Да 7.6 / 7.5 / 7.4
5. Лекар Доктор или

Доктор на Науките

3-ма Професор или Доцент /

1-н Млад учен Доктор

Да 7.6 / 7.5 / 7.4
6. Изследовател по Аквафотомика Доктор или

Доктор на Науките

1 Професор с участие в световна конференция

(2016-2018)

Над 30 в научната област Химия / Физика/ Биология
7. Одит и контрол Ръководител ЧР

Финансии /Счетоводство

1         Контрол

1     Счетоводство

Опит по европейски проекти У-е на ЧР

Икономика

Срок за подаване на документи:

27 Ноември – 7 Декември 2018 г., 12:00 ч. (местно време)

По електронен път: 

dimitrova.bistra@yahoo.com или wellnessinstitutebul@gmail.com

На място или по поща:

Logo

About Us


Contact Us